Zorlu Holding, ‘Eşit Bi’Hayat’ ile kadınların yanında

2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan ve Eşit Bi’Hayat adını verdi­ği toplumsal cinsiyet eşitliği yak­laşımı ekseninde çalışmalarını sürdüren kurum; söylem, iş bir­liği ve iş ortamı ana başlıkları al­tında çeşitli proje ve iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Zorlu Grubu çalışanları tara­fından yüksek katılım sağlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eğiti­mi; kurumun bayileri, tedarikçi­leri, servis ağı çalışanları öncelik­li olmak üzere tüm paydaşlarının erişimine de sunuldu. Zorlu Hol­ding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko­mitesi Başkanı Selen Zorlu Me­lik: “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, tüm grup şirket­lerimizin ortak aklı ve çabasıyla fırsat eşitliğini savunuyor, kap­sayıcılıktan beslenen bir kurum kültürünü geliştirmek ve değer zincirimizdeki tüm paydaşları­mızın toplumsal cinsiyet eşitli­ği konusundaki farkındalığını artırmak üzere çalışıyoruz. İşe alımdan, performans yönetimi­ne; ücret yönetiminden eğitim, gelişim ve kariyer yönetimine ka­dar tüm insan kaynakları süreç­lerimizde fırsat eşitliğini gözeti­yoruz” dedi.

Kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetim­de eşit temsilin sağlanması adına sivil toplum örgütleri ile iş birlik­leri kurdukları bilgisini paylaşan Selen Zorlu Melik, “Zorlu Hol­ding olarak, etki alanımızın ver­diği güçle, yalnızca 8 Mart Dün­ya Kadınlar Günü’nde değil, her zaman kadınların eşit hak ve fır­satlara ulaşabilmesi adına çalı­şacağız. Toplumsal cinsiyet eşit­liğinin daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşamın oluş­masındaki en kritik unsurlardan biri olduğuna inancımızla yolcu­luğumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x